صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Mar 31,2020

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • Data Mining

  منابع:

  داده کاوی کاربردی ، دکتر محمد صنیعی آباده مهندس سینا محمودی مهندس محدثه طاهرپرور
   The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, and Prediction, by: Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, PDF  SSS Hastie etal.qxd (Page 1)
  Pattern Recognition, Fourth Edition Hardcover, by Sergios Theodoridis , Konstantinos Koutroumbas, PDF PR-Theo
  داده‌کاوی، مهمد کانتاردزیک، ترجمه امیر علیخانزاده این کتاب ترجمه کتاب زیر است.
  Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, by Mehmed Kantardzic