صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Nov 15,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • مشکل Embed کردن فونت با Acrobat

    بسیاری از کنفرانسها تاکید دارند که حتماً فونت‌ها باید Embed شده باشند. احتمالاً برای شما هم این مشکل پیش آمده است که در هنگام تبدیل کردن فایل مثلاً ورد خود به pdf با خطای Licenceدار بودن فونت مواجه شد و امکان تبدیل را پیدا نکرده باشید. یک راه حل استفاده از فونت‌های مناسبی است که […]