صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Nov 15,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • Seam Carving

    امروز قصد داشتم با رسیدن زمستان تصویر سربرگ سایتم را عوض کنم.  به دنبال تصویری از زمستان بودم که نوشته جالبی هم داشته باشد. تصویر زیر را یافتم (تصویر با اندازه 318x940 که کوچک شده و برش خورده تصویر اصلی است): تصویر جالب است اما وردپرس استفاده شده در این سایت فقط تصاویر با اندازه […]