صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 6,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • آفرین به این مادر

    امروز از طریق آقا میلاد و با موضوع زیباترین دانشگاه دنیا با وبلاگ آقای بازرگان آشنا شدم. جدا از مطالبی که در وبلاگ آقای بازرگان هست، یک نکته برایم خیلی جالب بود و آن هم نظارت بر تربیت ایشان توسط مادرشان بود که با ملاحظهٔ مطالب سایت (مانند این پست و این نامهٔ جالب) متوجه […]