صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 6,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • مثالهای درس مبانی کامپیوتر

    مثال ۱: چاپ عبارت Hello World!
    برنامه را بدون شماره خطها بنویسید، یا آنرا انتخاب نموده و در ویرایشگر کامپایلر کپی نمایید.