صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 14,2018

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • اولین پست، حدیث قدسی

    بسم الله الرحمن الرحیماولین نوشته ام را با یک حدیث قدسی آغاز می کنم؛امام صادق علیه السلام بیان نموده اند که خدای تعالی می فرماید:" به عزت و جلال و بزرگواری و جایگاه مرتفع عرشم سوگند که امید هر کسی را که به جز من امیدوار باشد حتماً و حتماً به وسیلۀ نومیدی خواهم برید […]