صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Aug 19,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • مورب به راست یا مورب به چپ؟

    مدتی پیش آقای بهنام در خصوص مورب بودن به راست یا به چپ حالت ایتالیک قلم‌های فارسی سری ایکس نسخهٔ۲ نظرخواهی نمود. من با مورب به چپ موافق بودم؛ به لحاظ آنکه به نظر من مورب به چپ نمود بسیار بیشتری دارد ولی نظر کلی دوستان بر مورب به راست بود و آقا بهنام هم […]