صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Aug 19,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • استفاده از سیستم پیاتسا برای کلاس‌های درس

    دانشجویان گرامی توجه داشته باشند برای ارتباط درسی از سیستم پیاتسا (http://www.piazza.com) استفاده خواهد شد. اطلاعیه‌های درسی، منابع و اسلایدهای درس، پرسش و پاسخ پیرامون مطالب درسی از طریق سایت هر درس انجام خواهد شد. لطفا از آدرسهای زیر اقدام به ثبت نام و ورود به کلاس مربوط به خود فرمایید:

    ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

    ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

    ترم دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵