صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Feb 22,2020

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • مخزن تحت وب گیت‌لب

    در پست‌های قبلی این و این مطالبی در خصوص کنترل نسخه و برنامه‌های مرتبط نوشته بودم.

     متاسفانه ظاهرا سایت‌های bitbucket و برنامه  Atlassian SourceTree از دسترس ایرانی‌ها خارج شده و امکان استفاده از آنها  را ندارم! 🙁

    سایت Github‌ خوبه اما مخزن اختصاصی آن هزینه دارد و مجانی نیست. در جستجوی امروز سایت https://gitlab.com را دیدم. از صبح که شروع به استفاده از آن کرده‌ام راضی هستم. 🙂

    برنامه‌های دسکتاپی مرتبط با آن هم برنامه‌های زیر هستند که دانلود و نصب کردم و به خوبی کار می‌کنند: