صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Aug 19,2019

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • تجربه‌ای از دانشگاه ساکاریا، ترکیه

  سال گذشته فرصتی دست داد و بازدیدی از دانشگاه ساکاریای ترکیه داشتم.

  این دانشگاه که در شهر ساکاریای ترکیه و در کنار دریاچه زیبای ساپانکا قرار دارد، در یک محوطه زیبا دانشکده‌های مختلف و منجمله دانشکده مهندسی کامپیوتر را در خود جای داده است.

  دانشگاه ساکاریا

  دانشگاه ساکاریا

  دانشگاه ساکاریا

  دانشگاه ساکاریا

  با دو تن از اساتید دانشکده کامپیوتر، منجمله دکتر احمد اوزمن (Dr. Ahmet Özmen) ملاقات داشتم. در همینجا باید از مهمان‌نوازی ایشان تشکر کنم.

  یکی از کارهای جالبی که دکتر احمد اوزمن انجام داده بودند و در حال انجام بودند، سرپرستی تیم‌های دانشجویی در نوشتن برنامه‌های مختلف مورد نیاز دانشگاه بود، از سیستم آموزش دانشگاه گرفته تا سایت دانشگاه را کدنویسی کرده بودند.

  کار جالب دیگر دانشکده آن بود که با برخی صنایع همکاری مشترک داشتند. به عنوان مثال برای دو کارخانه معروف خودروسازی در ترکیه، اتاق‌هایی در دانشکده وجود داشت که دانشجویان منتخب برای آنها برنامه می‌نوشتند.

  دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه ساکاریا

  نمای بیرون دانشکده کامپیوتر از داخل آن

  تصویر زیر یکی از این اتاق‌ها را نشان می‌دهد.

  اتاق اختصاصی شرکت خودروسازی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه ساکاریا

  اتاق اختصاصی شرکت خودروسازی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه ساکاریا

  دانشجویانی که در این بخش‌ها کار می‌کردند، پس از یک آزمون از بین دانشجویان دانشکده انتخاب می‌شدند و تقریبا تمام سال مشغول کد نویسی بودند.