صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Feb 22,2020

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • نون و قلم نبی ست و ما یسطرون حسین

    این سروده آقای کریمی که بخشی از آن در زیر آمده است خیلی به من چسبید: نون و قلم نبی است و ما یسطرون حسین      طاق فلك علی است به عالم ستون حسین خلقت تمام حضرت زهراست خون حسین     هستی تمام ظاهر و مافی البطون حسین با یك قیامت است هم […]