صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 6,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • کارگاه زی‌پرشین در ۴۲ومین کنفرانس ریاضی

    چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰، کارگاه زی‌پرشین در ۴۲ومین کنفرانس ریاضی ایران برگزار گردید. کارگاه در قالب دو گروه برگزار شد که برای هر گروه یک کلاس یک و نیم ساعته تئوری و یک کلاس عملی دو ساعته تشکیل شد. استقبال از کارگاه خوب بود و برخی از اساتید بنام ریاضی ایران نیز شرف حضور داشتند. […]