صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Aug 25,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • حدیث صبر

    در این پست با احادیثی در مورد صبر در خدمت شما هستم و امیدورام که خداوند ما را از صابران قرار دهد.

    از رسولخدا (ص) سوال شد: آیا کسی بدون حساب وارد بهشت میشود ؟ پیامبر (ص) فرمود : آری هر ‏انسان مهربان و شکیبا بدون حساب وارد بهشت میشود.

    امام علی (ع) فرمودند: صبر یا بر مصیبت است ، یا بر اطاعت خدا ، یا در مقابل معصیت است ، که ‏قسمت سوم صبر که در مقابل معصیت است از دو قسمت قبلی با ارزش تر است.