صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 7,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • جابجایی Repository مربوط به SVN

    مخزن مربوط به Visual SVN را که به همراه TortoiseSVN برای کنترل ورژن استفاده می‌کنم، از یک دستگاه به دستگاه دیگری منتقل نموده بودم. فایلها قابل استفاده نبودند، چرا که نام سرور عوض شده بود. برای هر مورد، فایل entries را که در شاخه .svn قرار دارد، از حالت فقط خواندنی درآوردم و نام سرور را اصلاح کردم؛ مشکل برطرف شد. اگر نام سرور در هر دودستگاه یکی می‌بود مشکلی بوجود نمی‌آمد. این هم موقعی اتفاق می‌افتد که نام دو دستگاه یکی باشد یا یک نام یکسان (مثلا localhost) به عنوان نام سرور در تنظیمات Visual SVN در هر دو دستگاه درنظرگرفته شود.