صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 6,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • MATLAB و پردازنده‌های چند هسته‌ای

    خیلی بد است که یک پردازندهٔ ۴ هسته‌ای (QUAD Core CPU) داشته باشی، کلی محاسبات سنگین هم در MATLAB یا هر جای دیگر داشته باشی، آن وقت فقط یک هسته مشغول باشد و باقی هسته‌‌ها از بیکاری چرت بزنند.ظاهراً نسخه‌های جدید MATLAB امکانات موازی سازی، محاسبات توزیع‌شده و چندنخی (Multithreading) خوبی دارند ولی در نسخه […]

    جابجایی Repository مربوط به SVN

    مخزن مربوط به Visual SVN را که به همراه TortoiseSVN برای کنترل ورژن استفاده می‌کنم، از یک دستگاه به دستگاه دیگری منتقل نموده بودم. فایلها قابل استفاده نبودند، چرا که نام سرور عوض شده بود. برای هر مورد، فایل entries را که در شاخه .svn قرار دارد، از حالت فقط خواندنی درآوردم و نام سرور […]