صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Sep 23,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • صفحه کلید فارسی

    من در حال حاضر از صفحه کلید فارسی استاندارد استفاده می‌کنم ولی مشکلی که با آن دارم آن است که برای زدن نیم فاصله باید از Shift+B‌استفاده کنم در حالیکه قبلاً از Shift+Blank استفاده می‌کردم. در صفحه کلید فارسی جدیدی که توسط آقای اخگری آماده شده است این مشکل حل شده است. آنرا می‌توانید از اینجا بارگیری نمایید. در این صفحه کلید با استفاده از Shift+Blank هم می‌توان نیم‌فاصله را داشت. شایان ذکر است که برای نصب آن اگر از قبل Persian Experimental Keyboard را دارید باید ابتدا آنرا حذف نموده، سیستم را ری‌استارت کرده و اقدام به نصب این صفحه کلید نمایید.