صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Aug 25,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • مورب به راست یا مورب به چپ؟

    مدتی پیش آقای بهنام در خصوص مورب بودن به راست یا به چپ حالت ایتالیک قلم‌های فارسی سری ایکس نسخهٔ۲ نظرخواهی نمود.

    من با مورب به چپ موافق بودم؛ به لحاظ آنکه به نظر من مورب به چپ نمود بسیار بیشتری دارد ولی نظر کلی دوستان بر مورب به راست بود و آقا بهنام هم همان را پذیرفتند. البته با درخواست من ایشان قبول نمودند که برای قلم‌ها یک حالت مایل به چپ هم متناظر با حالت ایرانیک در فارسی‌تک ایجاد نمایند. در قلم جدیدی که ایشان با نام خرمشهر ارائه نموده است، حالت مورب به چپ نیز با نام Oblique لحاظ شده است.

    البته اگر در ورد حالت قلم را ایتالیک انتخاب نمایید همان مورب به راست را خواهید داشت. این حالت مورب به چپ توسط زی‌پرشین قابل استفاده است. یک مثال را می‌توانید در اینجا ببینید.

    در این رزومه هم می‌توانید حالت ایتالیک مایل به چپ قلم XB Zar را ببینید. اگر این فونت زر را می‌خواهید که ایتالیک آن مایل به چپ و صفرهای آن توخالی است، می‌توانید آنرا از اینجا بارگیری نمایید.