صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Jun 26,2019

  • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

  • انتقال تصاویر به انتهای خروجی

    فرمت فایل ارسالی مقاله به برخی از مجلات حکم می کند که تصاویر و جداول به انتهای فایل منتقل شوند. در LaTeX برای انجام این کار لازم نیست که کدهای مربوط به آنها را به انتهای سند منتقل کنید؛ استفاده از پکیج زیر آنرا به صورت خودکار برای شما انجام خواهد داد:
    \usepackage{endfloat}
    قابل توجه مدافعان میکروسافت ورد: آیا ورد چنین امکانی دارد؟