سایت های مفید

در این بخش برخی از وب سایت های مرتبط با علم مواد معرفی شده اند.

  •   آموزش مباحث مرتبط با مهندسی مواد با استفاده از  روش تعاملی، تحت نظارت دانشگاه لیورپول با همکاری مجموعه ای از دانشگاههای انگلستان.

www.matter.org.uk

  •  آموزش مجازی مباحث مرتبط با علم مواد به کوشش دانشگاه کمبریج با همکاری دانشگاهها و دیگر مراکز مرتبط با علم مواد در انگلستان.

www.doitpoms.ac.uk

  • جزوه های درسی دانشگاه MIT آمریکا در تمام رشته ها از جمله مهندسی مواد

ocw.mit.edu/courses/find-by-department

  •   آموزش مبانی شبیه سازی ریزساختار به روش میدان فازی و معرفی نرم افزار شبیه سازی ریزساختار PhasePot

www.phasepot.com

  •   بانک اطلاعاتی خواص فیزیکی و مکانیکی فلزات و آلیاژها

www.matweb.com

  •   بانک اطلاعاتی، آموزشی و محاسباتی علوم مختلف

www.wolframalpha.com

 

پاسخ دهید