مهندسی سطح و پوشش ها ——— (Surface Engineering)

 

سطوح فوق آبگریز (Superhydrophobic Surfaces)

رفتار ترشوندگی سطح مواد را به طور کلی می­توان به دو دسته آبدوستی و آبگریزی تقسیم بندی نمود. اینکه چگونه یک قطره سطح جامد را تر می­کند به دو پارامتر شیمی سطح و مورفولوژی سطح بستگی دارد. این دو پارامتر سبب تقویت رفتار آبدوستی و آبگریزی می­شوند. سطوح فلزات و اکسید آن­ها به دلیل انرژی سطحی بالایی که دارند، رفتار آبدوستی زیادی از خود نشان می­دهند. می­توان با اصلاح شیمی سطح توسط مواد با انرژی سطحی پایین مانند فلوئوروکربن­ها، سیلیکون­ها و مواد معدنی رفتار ترشوندگی آن­ها را از آبدوستی به آبگریزی تغییر داد و بدین ترتیب مقاومت به خوردگی افزایش یافته و خواص ضد لک و خودتمیزشوندگی ایجاد می­شود.

8-1

 

پوشش های آبکاری (Electrolytic&Electroless Coatings)