محمد ابراهیم حاجی آبادی

Jan 22,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم

  نمونه طراحی تفنگ مغناطیسی

  به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم همچون ترمهای گذشته در این ترم نیز با نشاط بیشتر و با یاری خداوند متعال برگزار خواهد شد. زمان جشنواره هفته دوم آذر ماه خواهد بود

  IMG18050168

  . اطلاعات دقیقتر از طریق سایت جشنواره اطلاعرسانی خواهد شد.

  ساختار برگزاری مسابقه پرتابه های مغناطیسی:

  ساختار مسابقه:

  1- با پرتابه پیشنهادی شرکت کننده

  2- با پرتابه محدود به قوانین

  در دو مرحله برگزار می‏شود:

  • حداکثر برد پرتابه: پرتابگر در مکان مشخص بصورت افقی قرار گرفته و مکان فرود پرتابه معیار سنجش می‏باشد.
  • انحراف از سطح افق: پرتابگر در راستای سیبل و به فاصله 10 متر از آن قرار گرفته و ارزیابی مسابقه بر مبنای انحراف از مرکز سیبل می‏باشد.

  ویژگیهای پرتابه محدود به قوانین:

  حداکثر طول:6.5 سانتیمتر

  حداکثر قطر مفتول:4.5 میلیمتر

  پرتابه پیشنهادی:میخ نمره 8

  ویژگی‏های پرتابگر:

  حداکثر طول پرتابگر: 50 سانتیمتر

  حداکثر ولتاژ تغذیه: 24DC