محمد ابراهیم حاجی آبادی

Mar 22,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • رزومه علمی

  دانلود رزومه علمی

  استادیار گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)؛

  مدیر گروه مکاترونیک دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)؛

  تحصيلات:

  • دكتري، برق قدرت. دانشگاه فردوسي مشهد. 87-92؛
  • کارشناسي ارشد، برق قدرت. دانشگاه صنعتي شريف. 85-87؛
  • کارشناسي الکترونيک، دانشگاه سيستان و بلوچستان. 80- 84؛
  • ديپلم رياضي- فيزيک. دبيرستان نمونه دولتي آينده سازان 76-80؛

  پژوهش:

  • رساله دکتری: مطالعه آماری قیمت برق و مدل‏سازی آن به کمک قضیه حد مرکزی جهت بررسی سطح رقابت‏پذیری بازار برق؛ 1392؛ 80/19.
  • پايان نامه کارشناسي ارشد: ارزيابي سطح قابليت اطمينان شبکه انتقال جهت استفاده در برنامه‌‌ريزي بهينه توسعه شبکه انتقال؛ 1387؛ 50/19.
  • سمينار کارشناسی ارشد: برنامه‌ريزي بهينه توسعه شبکه انتقال؛
  • پروژه کارشناسی: تشخیص صحبت: مطالعه و بررسي صداي انسان به منظور مقايسه و تشخيص کلمات؛ 1384؛ 50/18.

  فعالیت در صنعت:

  1. پروژه تحقیقاتی: ” تعیین حوادث (خروجی های)آبشاری در شبکه برق خراسان و رتبه بندی آنها از نظر میزان خاموشی و احتمال رخداد “. برق منطقه خراسان. در حال انجام؛
  1. پروژه تحقیقاتی: ” ارزیابی پتانسیل اعمال سیاست‏های مدیریت مصرف در بخش خانگی با تکیه بر مدل احتمالی مبتنی بر تجهیز “. برق منطقه خراسان. 93؛
  1. همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی: “ارزیابی فنی و اقتصادی بهره برداری بدون اپراتور از پست‫های فوق توزیع و انتقال”. برق منطقه خراسان. 91؛
  1. همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی: ” مطالعه و مدل‏سازی نیروگاه بادی و بررسی تاثیر موقعیت جغرافیایی آن بر شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه خراسان “. برق منطقه خراسان. 92؛
  1. همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی: “مطالعه اثر تبادل توان با شبکه‌های مجاور بر شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه خراسان”. برق منطقه خراسان. پاییز 90؛
  1. همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی: “بررسي وضعيت قابليت اطمينان شبكه خراسان در سطح HLII”. برق منطقه خراسان. زمستان 89؛
  1. همکاری در انجام پروژه تحقیقاتی: “طراحي تفصيلي ابزار و مقررات قيمت‌گذاري نقطه‌اي در بازار روزفروش”. شرکت موننکو ایران. تابستان 89؛

  مقالات پذیرفته شده در نشریات ISI و علمی پژوهشی:

  1. M. Sadr, H. Rajabi Mashhadi, M. E. Hajiabadi, “Evaluation of Price-sensitive Loads’ Impacts on LMP and Market Power Using LMP Deco-mposition”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), accepted. 2015.

   

  1. مهرداد آقامحمدی، محمد ابراهیم حاجی‏ آبادی ” تعیین پتانسیل اعمال سیاست هاي مدیریت مصرف با در نظر گرفتن سطح درآمد خانوار و سطح رفاه طلبی مشترکین”، نشریه علمی-پژوهشی کیفیت و بهره‏وری صنعت برق ایران، سال چهارم، شماره هفتم، ص 48-57، بهار و تابستان1394.

   

  1. ایرج ذاکر عنبرانی، محمد ابراهیم حاجی ‏آبادی، حبیب رجبی مشهدی ” بررسي اثر بهره‏برداري بدون اپراتور از پست‏هاي فوق توزيع و انتقال بر قابليت اطمينان پست “، نشریه علمی-پژوهشی کیفیت و بهره‏وری صنعت برق ایران، سال سوم، شماره پنجم، ص 38-45، بهار و تابستان 1393.

   

  1. Adineh, H. Rajabi Mashhadi, M. E. Hajiabadi, “Determining Appropriate Buses and Networks for Applying Demand Side Management Programs by Structural Analysis of EENS”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), 2014.

   

  1. E. Hajiabadi, H. Rajabi Mashhadi, “Analysis of the Probability Distribution of LMP by Central Limit Theorem”, IEEE Transactions on Power Systems. vol. 28, no. 3, pp. 2862-2871, Aug. 2013.

   

  1. E. Hajiabadi, H. Rajabi Mashhadi, “LMP Decomposition: a Novel Approach for Structural Market Power Monitoring”, Electric Power System Research (EPSR), vol. 99, pp. 30-37, Feb. 2013.

   

  1. E. Hajiabadi, H. Rajabi Mashhadi, “Modeling of the Maximum Entropy Problem as an Optimal Control Problem and its Application to Pdf Estimation of Electricity Price”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), vol. 9, no. 3, Sep. 2013.

   

  1. Hosseinpour, H. Rajabi Mashhadi, M. E. Hajiabadi, “Propose a Novel Probabilistic Model for Wind Farms in Reliability Assessment of Power System”, Journal of Zhejiang University Science C (Computers & Electronics), vol. 14, no. 6, pp. 464-474. 2013.

   

  مقالات پذیرفته شده کنفرانسی:

  1. “مكان يابي محل نصب نيروگاه بادي با در نظر گرفتن بازار برق ، بخش خصوصي و شرايط جغرافيايي”، منصور خليليان، مرتضي رجائي، محمد ابراهيم حاجي آبادي، سی امین کنفرانس بین المللی برق(PSC)، تهران، آذر 1394.
  1. “تعیین پتانسیل اعمال سیاست‏های مدیریت مصرف در بخش خانگی با در نظر گرفتن قیمت برق و هزینه اجرا، با تکیه بر مدل بار احتمالی مبتنی بر تجهیز” مهرداد آقامحمدی، محمدابراهیم حاجی‏ آبادی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی شریف،20 تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹4.
  1. “بررسی ابعاد مرتبط با نیروی انسانی در فرآیند بهره برداری از راه دور پست های توزیع و انتقال و ملاحظات اقتصادی آن”، محمد ابراهیم حاجی آبادی، رضا جزمی، حمید یدالهی، محمد رضا حسین‏زاده، امیر فهیمی، هادی بابایی و نفیسه قاسمی، سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق، شیراز، اسفند 93.
  1. “اولویت‏بندی پست‏های فوق توزیع جهت بهره‏برداری بدون اپراتور و کنترل از راه دور توسط مرکز دیسپاچینگ به روش AHP (مورد مطالعاتی برق منطقه خراسان)” محمد ابراهیم حاجی آبادی، رضا جزمی، حمید یدالهی، ایرج ذاکر عنبرانی، محمد رضا حسین‏زاده، مجتبی قاسمی سرشت، علی غزنوی سرحوضکی، سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق، شیراز، اسفند 93
  1. “ارائه يك روش احتمالي مبتني بر تجهيز جهت مدل سازي احتمالي بار و سياست هاي مديريت مصرف”، مهرداد آقامحمدي ، محمد ابراهيم حاجي آبادي، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق(PSC)، تهران، آبان 1393.
  1. “ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدي”، مجتبی بانژاد، محمد ابراهیم حاجی آبادی، چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان، 1393.
  1. “تحلیل احتمالاتی اثر حفاظت الکترومغناطیس بر قطعی سرویس‏دهی و هزینه نگهداری مراکز داده”، محمد‏مهدی دانایی، مرتضی کازرونی، علی علیدوستی، محمد‏ابراهیم حاجی ‏آبادی، مهدی خان‏محمد. هفتمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل (C4I) ایران، 1392.
  1. “اولويت‏بندي باس‏ها جهت اعمال برنامه‏هاي مديريت مصرف از ديدگاه قابليت اطمينان (مورد مطالعاتي: شبكه 400 كيلوولت خراسان)”، بهروز آدینه، حبیب رجبی مشهدی، محمد ابراهیم حاجی‏ آبادی، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(PSC)، تهران، آبان 1392.
  1. ” برنامه‏ریزی توسعه نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت “. مصطفی حسین‏پور بوانلو، حبیب رجبی مشهدی، محمد ابراهیم حاجیآبادی ، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران. مشهد، اردیبهشت 1392.
  1. “ارائه روشی جدید جهت مدل‌سازی تبادلات بین منطقه‌ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان)”، محمد ابراهیم حاجی‏ آبادی، حبیب رجبی مشهدی، مصطفی حسین‌پور، محسن صدر، مصطفی رجبی مشهدی، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق(PSC)، آبان 1391.
  1. “ارائه مدل جدید در اولویت‏بندی مکان‏های نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت” مصطفی حسین پور، حبیب رجبی مشهدی، محمد ابراهیم حاجی‏ آبادی. نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران. مهر 1391.
  1. A. Karami zadeh, H. Rajabi Mashhadi, M. E. Hajiabadi, “Optimal Placement of a Defined Number of Phasor Measurement Units in Power Systems”, 2nd Iranian conference on smart grid, may 2012.
  1. “تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق به روش حداکثر آنتروپی” ، محمد ابراهیم حاجی آبادی، حبیب رجبی مشهدی، جعفر منصوری. هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران. اصفهان، اردیبهشت 1388.
  1. ” تشخیص صحبت” ، رضا صمدی، محمد ابراهیم حاجی آبادی. هشتمین کنفرانس دانشجویی برق، شیراز، تابستان 1384.