محمد ابراهیم حاجی آبادی

Apr 20,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد:

  علیرضا علیزاده درخشی: تخمین‏ حالت شبکه توزیع با هدف شناسایی تلفات غیرفنی در بستر شبکه‏ های حسگر بی‏سیم

  مهرداد آقامحمدی: تعیین پتانسیل اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی با تکیه بر مدل احتمالی مبتنی بر تجهیز

  دانشجویان کارشناسی ارشد:

  منصور خلیلیان: تعیین و تشخیص حوادث (خروجی های) آبشاری در شبکه برق خراسان و رتبه بندی آنها از نظر میزان خاموشی و احتمال رخداد

  علی غزنوی سرحوضکی:بررسی اثر کاهش بار و سیاست های مدیریت مصرف بر تلفات شبکه انتقال