محمد ابراهیم حاجی آبادی

May 21,2019

  • محمد ابراهیم حاجی آبادی

  • آزمایشگاه تحقیقاتی برق

    آزمایشگاه تحقیقاتی برق واقع در ضلع شرقی در طبقه دوم ساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قرار دارد. هدف از این آزمایشگاه ایجاد مکانی مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تحقیق و پژوهش میباشد.

    فایل خام ساعات حضور دانشجویان در آزمایشگاه تحقیقاتی: برنامه هفتگی

    دانشجویان فعال در آزمایشگاه

    list