محمد ابراهیم حاجی آبادی

Mar 22,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • شرکت دانش بنیان سیمرغ الکترونیک

  این شرکت در حال طی نمودن مراحل ثبت در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری میباشد

  عمده فعالیت این شرکت تهیه دانش مورد نیاز جهت اتوماسیون واحدهای کشاورزی میباشد

  پروژه های همچون:

  اتوماسیون واحدهای مرغداری

  سیستم جامع پایش مرغداریها

  اتوماسیون واحدهای گلخانه

  اتوماسیون سیستمهای ابیاری