محمد ابراهیم حاجی آبادی

Dec 10,2018

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • سامانه آبیاری هوشمند باران

  سامانه آبیاری هشمند باران

  : کنترل آبیاری در محل و یا از راه دور به کمک سیستم پیامکی، با ترکیب(قابل تنظیم توسط کاربر) کنترل آبیاری مبتنی بر زمان و نیز مبتنی بر نیاز (سنسور)

  BARAN

  • قابلیت کنترل همزمان چند نقطه آبیاری؛ قابلیت تنظیم آبیاری مبتنی بر زمان
  • قابلیت نصب سنسور باران و رطوبت و قطع آبیاری در مواقع غیرنیاز
  • هشدار پیامکی و صوتی در صورت قطع بودن آب
  • هشدار پیامکی و صوتی در صورت خرابی شیرها(پمپ‏ها)

  همکاران: دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی، اقایان مهندس:  شاهقلی، محمد زاده و ….