محمد ابراهیم حاجی آبادی

Jan 22,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • بررسی سیستم قدرت 2

  برنامه متلب حل مسئله کتاب: matlab_ex_7_6

  تمرین سری اول: مسائل پایان فصل 6 مرجع درسی + تمرین شماره یک بررسی 2

  اسلایدهای فصل پایداری گذراpower_system_stability_2

  16_power_system_analysis_stevenson

  تمرینهای کتاب در فصل پایداری 16_2_power_system_analysis_stevenson

  فایل فارسی فصل پایداری از احد کاظمی:ahad_kazemi2_[www.wikipower.ir].part1 ahad_kazemi2_[www.wikipower.ir].part2