محمد ابراهیم حاجی آبادی

Feb 19,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • نمرات میانترم اول ماشین 1

  نمرات نهایی بررسی2

  جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم

  نمونه طراحی تفنگ مغناطیسی

  به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم همچون ترمهای گذشته در این ترم نیز با نشاط بیشتر و با یاری خداوند متعال برگزار خواهد شد. زمان جشنواره هفته دوم آذر ماه خواهد بود

  IMG18050168

  . اطلاعات دقیقتر از طریق سایت جشنواره اطلاعرسانی خواهد شد.

  ساختار برگزاری مسابقه پرتابه های مغناطیسی:

  ساختار مسابقه:

  1- با پرتابه پیشنهادی شرکت کننده

  2- با پرتابه محدود به قوانین

  در دو مرحله برگزار می‏شود:

  • حداکثر برد پرتابه: پرتابگر در مکان مشخص بصورت افقی قرار گرفته و مکان فرود پرتابه معیار سنجش می‏باشد.
  • انحراف از سطح افق: پرتابگر در راستای سیبل و به فاصله 10 متر از آن قرار گرفته و ارزیابی مسابقه بر مبنای انحراف از مرکز سیبل می‏باشد.

  ویژگیهای پرتابه محدود به قوانین:

  حداکثر طول:6.5 سانتیمتر

  حداکثر قطر مفتول:4.5 میلیمتر

  پرتابه پیشنهادی:میخ نمره 8

  ویژگی‏های پرتابگر:

  حداکثر طول پرتابگر: 50 سانتیمتر

  حداکثر ولتاژ تغذیه: 24DC