تابلـــــــو ي ســـفيــد

Sep 2,2014

 • تابلـــــــو ي ســـفيــد

 • پروژه پايان تحصيل

  به نام خدا

  قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را انتخاب مي نمايند:

   

   زمينه هاي كاري من جهت انتخاب پروژه پاياني :

   

  1-  طراحي و پياده سازي سيستم هاي هوشمند ( بر مبناي پردازش تصوير، شبكه هاي عصبي، الگوريتم هاي تكاملي مانند ژنتيك و…)

  2- تجزيه تحليل و طراحي و پياده سازي سيستم خبره ( با كاربرد هاي گسترده  در زمينه هايي چون:  پزشكي، تشخيص بيماري، برنامه ريزي دانشگاه،  كاربرد در صنعت، مشاوره و تصميم گيري هوشمند، كنترل كيفيت محصولات، كنترل فرايند و…)

  3- پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي، در زمينه  مباحث جديد  و تكنيك هاي نوين در مهندسي كامپيوتر و برق

  ( جزئيات مربوط به موضوعات پس از انتخاب واحد، اعلام مي گردد)

   

   

  • دانشجويان   محترم مي توانند درس سيستم هاي خبره را در راستاي پروژه نيز انتخاب و همزمان كار نمايند.( ور.دي 90 همزمان و ورودي 91 با ادامه كار در ترم آينده)

  فصيح فر

   

  درس سيستم هاي خبره ارائه شده است

   درس سيستم هاي خبره به دليل  كمي تاخير در تعريف كد در سيستم، با كمي تاخير ،  در روزهاي اول انتخاب واحد ارائه خواهد شد.  زمان  برگزاري كلاس خبره احتمالا يكشنبه و دوشنبه ساعت 8 صبح  خواهد بود.

   

  دانشجوياني كه درس پروژه نهايي خود را اين ترم اخذ  مي نمايند مي توانند   سيستم هاي خبره  را نيز به موازات پروژه انتخاب  و با موضوع مشابه  كار نمايند.

  نمرات درس برنامه نويسي

  نمرات برنامه نويسي بر روي پرتال اعلام  شده است.

  تحقيق ها مطالعه و بررسي شده و تحقيق هايي كه از انيترنت صرفا كپي شده و حتي نام محققين تغيير نكرده !   و ساير موارد مورد بررسي كامل قرار گرفته است.

  ليست دانشجوياني كه تحقيق درس برنامه نويسي ترم تابستان را ارائه نموده اند

  ليست شامل تمامي  دانشجوياني ست كه تحقيق خود را ارائه نموده اند( در زمان مقرر و يا با تاخير)

  خانمها و آقايان:

  مهيا(ماريه*) مختاريان- نسترن شايگان- مهدي كلاته عربي( نمره 14 نام شما در ليست نيست)- مرتضي فتحي-سجاد بلوكي-سيما معصوميان- افضلي-  رهام هوشمند-

  قابل توجه دانشجويان گرامي مهندسي كامپيوتر- ورودي 90 و 91

  درس سيستم هاي خبره  expert system  اينجانب  در نيمسال اول 93 بدون نياز به پيش نياز، ارائه مي شود. تمامي دانشجويان ورودي 90 و 91 مي توانند اين درس را انتخاب نمايند.

  بخش اصلي اين درس عملي و بصورت انجام يك پروژه تيمي در طول ترم  است

  موفق باشيد

  كارآموزي

  دانشجوياني كه درس كارآموزي با اينجانب انتخاب نموده اند، لازم است محل كارآموزي و اطلاعات دقيق نوع كار و جزئيات آن را به تاييد اينجانب برسانند و پس از تاييد گزارش هفتگي ارسال نمايند. ذكر اطلاعات كامل محل كارآموزي نام مدير مربوطه و آدرس و شماره تماس مكان مربوطه الزامي است

  قابل توجه دانشجويان درس برنامه نويسي ترم تابستان

  1- مباحث امتحان بر اساس مباحث كتاب مرجع برنامه نويسي آقاي جعفرنژاد  خواهد بود

  2- اما اساس برنامه نويسي بر اساس دستورات c++  است     cin , cout

  3- الگوريتم و فلوچارت مربوط به آن حذف مي باشد

  4- جزوه دانشجويان رشته هاي برق و مكاترونيك در  ترم هاي گذشته مناسب خواهد بود

   

  موفق باشيد

  ليست دانشجوياني كه فلوچارت براي ايشان ثبت نشده

  دانشجويان برق-مكاترونيك و نفت:

  خانم ها و آقايان:

   ذبيحي-حسن بيدخوري-كرابي-ربابي-عبدالهي-ميرحسيني- محمد بيدخوري-شهراييني  و نظرزاده

   در صورتيكه  تحويل به موقع انجام شده بوده  ثبت نمره  انجام نشده  موضوع و فايل آن را مجدد تا حداكثر جمعه 30 ام  ارسال نماييد

  نمرات و ريز نمرات طراحي الگوريتم

  ريز نمرات آورده شده در صورت  مشاهده اشكال در ريز نمرات در پرتال پيغام بگذاريد

  لطفا جهت افزايش نمره و مساعدت اقدام نكنيد

  شماره دانشجو پايان ترم+ميانترم+تمرين و حضور+ ارائه + مستندات+ ويژه

  9+4+3+3+1+1=21

  نمره نهايي
  9122310093 1+3+2.5+2.75+9 18.25
  9112310132 1+3+2.5+3+9 18.5
  9012310316 2+0.5+1.5+2 6
  9022310200 1+3+2+2+6 14
  9122310139 1+3+2.5+2.5+9 18
  9022310095 1+3+2+2.5+3 11.5
  9112310154 1+3+2.5+3+9 18.5
  9122310151 0.5+1+3+2+3+3 12.5
  9112310029 3+1.5+2.5+5 12
  9112310110 0.5+1+3+3+4+9 20
  9112310290 1+3+3++4+9 20
  9112310256 1+3+2.5+4+9 19.5
  9012310292 3+1+2.5+6مستندات ارائه نبوده 12.5
  9022310040 1++23+2.5+4.5 13
  9112310234 1+3+2.5+3.5+9 19
  9122310071 0.5+1+3+3+2.5+9 19
  9022310084 3+0.5+3+9 15.5
  9122310060 1+3+1.5+1+2.5+9 18
  9122310219 3+2.5+1+6بدون مستندات ارائه 12.5
  9112310085 1+1+3+3+2+6 16
  9112310212 0.5+1+3+2.5+3+9 19
  9122310184 1+3+2.5+3.25+6 16
  9012310054 3+1.5+2+2.5+9 18
  9012310189 3+1+2+7مستندات ارائه نبوده 13
  9112310245 1+3+2.5+4+8 18.5
  9022310164 0.5+3+2.5+4+4+9 20
  9112310165 1+3+3+3+6 16
  9122310106 1+3+2.5+3.25+6 15.75
  9122310275 1+3+2+2+9 17
  9112310018 0.5+1+3+3+4+9 20
  9022310211 3+.5+2+2+2.5 10
  9112310198 1+3+3+3+9 19
  9012310010 1+3+1+2+7 14
  9012310098 1+3+3+3+9 19
  9012310258 3+0.5+2.5+6 12
  9112310267 0.5+1+3+3+3+4+9 20
  9122310286 1+1+3+3+3.75+7 19
  9122310048 1+1+3+3+2.25+8 18.25
  9012310178 1+1+3+3+3.25+9 20
  9122310195 1+3+2.5+3.25+9 18.75
  9212015 0.5+1+3+2+3+7 16.5
  9112310201 1+3+2.5+2+6 14.5
  9112310176 1+3+3+4+9 20
  9122310173 مستندات ارائه نبوده 3+1+3.75+6 تمريني نبوده 13.75
  9112310041 0.5+1+3+3+4+9 20
  9112310052 .5+1+3+3+3+9 19.5
  9012310225 3+2+5تمرين و مستندات ارائه نيست   10

   

   

   

  پروژه ويژه تحويل شده

  قاضي زاده- سلطان آبادي- كشتكار- رخصتي-كلاته-ايماني-گوهري-دلبری- نباتی-نشاطی- اردمه