ایجاد محدودیت جهت ورود به بخش مدیریت

قابل توجه اساتید دانشگاه:

با توجه به ایجاد محدودیت در ورود به بخش مدیریت، پس از 5 بار اشتباه وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور، به مدت 1 ساعت امکان  ورود به پیشخوان خود را ندارید. لذا در وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور دقت نمایید.نظر بدهید


نظرات شما حتما خوانده خواهد شد و در صورت لزوم پاسخ داده ميشود . توصیه می کنیم هرگونه مطلب غيرمرتبط با اين نوشته را در انجمن بلاگها مطرح كنيد


تصویر کپچا
*