علیرضا اشتری

چندی است که با همکاری یکی از دانشجویان با استعداد یعنی سرکار خانم منا زینلی  و همکاری یکی از استادان برجسته تاریخ یعنی آقای دکتر ولی اله برزگر مشغول انتشار دستاورد پژوهشی در خصوص یکی از اصحاب درجه اول امام سجاد علیه السلام یعنی یحیی بن ام طویل هستیم. شناخت تاریخ تشیع در حقیقت شناخت پیروان و باورمندان این آئین در ...