علیرضا کیخسروی

May 21,2018

 • علیرضا کیخسروی

 • زیست جانوری

  نیمسال دوم سال 96-97

  جزوه درسی

  قسمت اول جزوه درسی (پسورد شماره کلاسی که شنبه تشکیل میگردد)

   

  اسلایدها:

  جلسه 4-1

  جلسه 5-8   اسفنج ها وکیسه تنان و کرم های پهن 

  جلسه 9 – 12 نمرته آ، کرم های لوله ای و روتیفرا 

  جلسه 13 روتیفرا و نماتودا

  جلسه 14 و 15 کرم های حلقوی

  جلسه 16 و 17 نرمتنان 

  جلسه 18 بندپایان ویژگی های عمومی

  جلسه 19 بندپایان کلیسرداران

  جلسه    20  بندپایان سخت پوستان

  جلسه   21 و 22   بندپایان حشرات

  تصاویر درس زیست جانوری برای پایان ترم

   

  موضوعات کار کلاسی

  1- ساختار و توانایی لکه چشمی در ولوکس: یافته های جدید در استفاده از این توانایی در صنعت (انتخاب شد)

  2- ترمیم در پلاناریا با بررسی مکانیسم مولکولی (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  5- مکانیسم سم عقرب و کاربردهای آن در پزشکی و صنعت ( یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  6- مکانسم های مولکولی و نقش ضد میکروبی و ضد سرطان سم مارها (انتخاب شد)

  7- بیولومینیسانس (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  8- کونوتوکسین و کاربردهای آن در پزشکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد ) (انتخاب شد)

  9- مکانیسم دفاعی و تولید سم و کاربردهای آن در ماهی های بادکنکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  10- تحیل و بررسی شانه دار مهاجم به همراه اثرات آن بر روی زیست بوم دریای خزر و کنترل آن (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  ملاحظات:

  • حتما بعد از انتخاب به اینجانب مراجعه کنید تا از عدم انتخاب موضوع توسط دانشجوی دیگر مطمئن شوید
  • تا قبل از تعطیلات پایان ترم به اینجانب تحویل دهید.
  • سهم هر نویسنده در پایان باید مشخص شود.
  • حتما منابع استفاده شده در پایان ذکر شود (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره و صفحه مجله، نام کتاب یا مقاله)