علیرضا کیخسروی

Sep 18,2018

 • علیرضا کیخسروی

 • زیست جانوری

  نیمسال دوم سال 96-97

  جزوه درسی

  قسمت اول جزوه درسی (پسورد شماره کلاسی که شنبه تشکیل میگردد)

   

  اسلایدها:

  جلسه 4-1

  جلسه 5-8   اسفنج ها وکیسه تنان و کرم های پهن 

  جلسه 9 – 12 نمرته آ، کرم های لوله ای و روتیفرا 

  جلسه 13 روتیفرا و نماتودا

  جلسه 14 و 15 کرم های حلقوی

  جلسه 16 و 17 نرمتنان 

  جلسه 18 بندپایان ویژگی های عمومی

  جلسه 19 بندپایان کلیسرداران

  جلسه    20  بندپایان سخت پوستان

  جلسه   21 و 22   بندپایان حشرات

   

  تصاویر درس زیست جانوری برای پایان ترم

   

  موضوعات کار کلاسی

  1- ساختار و توانایی لکه چشمی در ولوکس: یافته های جدید در استفاده از این توانایی در صنعت (انتخاب شد)

  2- ترمیم در پلاناریا با بررسی مکانیسم مولکولی (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  5- مکانیسم سم عقرب و کاربردهای آن در پزشکی و صنعت ( یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  6- مکانسم های مولکولی و نقش ضد میکروبی و ضد سرطان سم مارها (انتخاب شد)

  7- بیولومینیسانس (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  8- کونوتوکسین و کاربردهای آن در پزشکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد ) (انتخاب شد)

  9- مکانیسم دفاعی و تولید سم و کاربردهای آن در ماهی های بادکنکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  10- تحیل و بررسی شانه دار مهاجم به همراه اثرات آن بر روی زیست بوم دریای خزر و کنترل آن (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  ملاحظات:

  • حتما بعد از انتخاب به اینجانب مراجعه کنید تا از عدم انتخاب موضوع توسط دانشجوی دیگر مطمئن شوید
  • تا قبل از تعطیلات پایان ترم به اینجانب تحویل دهید.
  • سهم هر نویسنده در پایان باید مشخص شود.
  • حتما منابع استفاده شده در پایان ذکر شود (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره و صفحه مجله، نام کتاب یا مقاله)

  نمرات میانترم بارم از 6.5 نمره میباشد.

  میانترم آزمایشگاه
  1 9512842375 4.68
  2 9512842557 3.77
  3 9512842273 3.77
  4 9512842308 3.64
  5 9512842046 2.6
  6 9512842159 2.86
  7 9512842057 4.16
  8 9512842228 2.34
  9 9512842137 4.16
  10 9512842386 4.16
  11 9512842193 3.9
  12 9512842397 1.82
  13 9512842331 3.67
  14 9512842455 4.94
  15 9512842115 2.6
  16 9522842156 1.95
  17 9512842013 2.73
  18 9512842239 4.11
  19 9512842411 2.08
  20 9512842320 4.11
  21 9512842148 3.25
  22 9512842182 4.03
  23 9512842579 2.34
  24 9512842546 2.73
  25 9512842364 5.2
  26 9512842466 4.16
  27 9512842342 2.08
  28 9512842400 3.38
  29 9512842126 2.99
  30 9512842091 3.38

  نمرات درس آزمایشگاه

  9512842331      15
  9512842320   19.5
  9512842557    18
  9512842239 18.5
  9512842057 19.5
  9512842182 16.25
  9522842156 13.5
  9512842342 15.5
  9512842386 17.25
  9512842364 15.75
  9512842228 12.25
  9512842411 19.5
  9512842397 14.25
  9512842046 16
  9512842308 15.25
  9512842375
  9512842400 11.5
  9512842193 16.5
  9512842455 16.75
  9512842466 12.25
  9512842013 15.5
  9512842159 15.5
  9512842137 19
  9512842115 13.75
  9512842091 7.75
  9512842273 15
  9512842126 15
  9512842148 16.5
  9512842546 18
  9512842579 16.25