علیرضا کیخسروی

Dec 7,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • رفتارشناسی

  نام درس: مبانی رفتارشناسی جانوری

  نیم سال تحصیلی دوم 1397-1398

  درباره این درس:

  آیا میخواهید درک کنید که چرا حیوانات به روش خاصی رفتار میکنند؟ و چگونه از دیدگاه علمی میتوان رفتار های آنها را بررسی کرد؟ این درس زیست شناسی یک مقدمه ای بر پیچیدگیهای رفتارهای جانوران وحشی و چگونگی مطالعه آن فراهم میکند. در طول این درس رفتارهای متفاوت پذیرفته شده توسط جانوران  بررسی میشود تا بتوان چالش های روزانه زندگی آنها را درک کنیم. در ادامه حیوانات چگونه یاد می گیرند و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. سپس در مورد اینکه که آنها چگونه غذا پیدا میکنند و از شکارچی فرار میکنند، جفت انتخاب میکنند و زادگان خود را پرورش میدهند بحث خواهیم کرد.

  آنچه در پایان این درس خواهید آموخت:

  1- مفاهیم کلیدی برای درک رفتارهای حیوانات

  2- میزان پیچیدگی در رفتارهای حیوانات

  3- فرضیه های علمی مورد آزمون درباره رفتارهای جانوران

  4- حیوانات چگونه یاد میگیرند و ارتباط برقرا میکنند

  5- رفتارهای تولید مثلی در جانوران

  6- چگونه حیوانات به صورت واحدهای اجتماعی عمل می کنند.

  جزوه درسی:

  جلسه دوم لینک دانلود

  جلسه سوم لینک دانلود

  جلسه چهارم دانلود

  جلسه پنجم دانلود 

  جلسه ششم دانلود

  جلسه هفتم دانلود

  جلسه هشتم دانلود

  جلسه 8-1 دانلود

  جلسه نهم  دانلود

  جلسه دهم دانلود

  نمرات میانترم 98  نمره از 10

  9412821423 8.34
  9422821157 7.71
  9422821066
  9412821252 7.5
  9412821241
  9412821376 8.34
  9422821055 9
  9412821296 8.75
  9412821412 8.34
  9412821456 5.42
  9412821570 8.34
  9412821229 9.38
  9412821490 9.59
  9412821434
  9412821014 7.09
  9412821354 9
  9412821547 10
  9412821138 8.54
  9412821592 9.59
  9412821058 9
  9412821445
  9412821161 9.38
  9312821527 8.02
  9412821489 8.13
  9412821343 8.75
  9512822286 9.59
  9512822117 6.87
  9422821259 7.08