علیرضا کیخسروی

Apr 20,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • رفتارشناسی

  نام درس: مبانی رفتارشناسی جانوری

  نیم سال تحصیلی دوم 1397-1398

  درباره این درس:

  آیا میخواهید درک کنید که چرا حیوانات به روش خاصی رفتار میکنند؟ و چگونه از دیدگاه علمی میتوان رفتار های آنها را بررسی کرد؟ این درس زیست شناسی یک مقدمه ای بر پیچیدگیهای رفتارهای جانوران وحشی و چگونگی مطالعه آن فراهم میکند. در طول این درس رفتارهای متفاوت پذیرفته شده توسط جانوران  بررسی میشود تا بتوان چالش های روزانه زندگی آنها را درک کنیم. در ادامه حیوانات چگونه یاد می گیرند و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. سپس در مورد اینکه که آنها چگونه غذا پیدا میکنند و از شکارچی فرار میکنند، جفت انتخاب میکنند و زادگان خود را پرورش میدهند بحث خواهیم کرد.

  آنچه در پایان این درس خواهید آموخت:

  1- مفاهیم کلیدی برای درک رفتارهای حیوانات

  2- میزان پیچیدگی در رفتارهای حیوانات

  3- فرضیه های علمی مورد آزمون درباره رفتارهای جانوران

  4- حیوانات چگونه یاد میگیرند و ارتباط برقرا میکنند

  5- رفتارهای تولید کمثلی در جانوران

  6- چگونه حیوانات به صورت واحدهای اجتماعی عمل می کنند.

  جزوه درسی:

  جلسه دوم لینک دانلود

  جلسه سوم لینک دانلود

  جلسه چهارم دانلود

  جلسه پنجم دانلود