علیرضا کیخسروی

Aug 25,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • آزمایشگاه زیست جانوری

  اسلاید ها

  جلسه اول: قوانین

   

  نمرات خرداد 98 پایان ترم آزمایشگاه

  کد درس نام و نام خانوادگی نمره وارد شده
  841070-1 فاطمه حاجی پور 16/5
  841070-1 فاطمه قائینی 14/5
  841070-1 زهرا قره بیات 15/5
  841070-1 کیمیا قریانی 14
  841070-1 محمد کاکویی 19
  841070-1 محسن محمد آبادی 0
  841070-1 ساجده نظامی وطن 13
  841070-1 احسان نیازی 14/5
  841070-2 محبوبه آتشی 16/5
  841070-2 حدیثه اسماعیلی نژاد 10/5
  841070-2 مریم حیدری 18
  841070-2 آراده رضا زاده 15/5
  841070-2 فاطمه روستائی فیض آبادی 13
  841070-2 غرل ریوندی 15/5
  841070-2 نازنین فخریان 15
  841070-2 شیرین کرمی 14/5
  841070-2 سید محمد حسن کوثری 19
  841070-2 پروین مرادی فتح 18
  841070-3 ایمان ترکانلو اشفته 0
  841070-3 حامد برجسته ثانی 15
  841070-3 عرفان توکلی منش 16/5
  841070-3 ماندانا حدادی حقیقت 11/5
  841070-3 زهرا خرمی 15/5
  841070-3 مهلا ذوالفقاری تبریزی 16/5
  841070-3 سید محراب صفدری 14/5
  841070-3 سعید قاری 13/5
  841070-3 محمد رسول قیاسی 15/4
  841070-3 نجمه سادات موسوی 15/5
  841070-3 عارفه سادات موسویان کلات 19/5
  841070-3 مهدیه ناجی 11/5
  841070-4 الهه برغمدی 17/5
  841070-4 راضیه دیواندری 14/3
  841070-4 مریم زعفرانیه 17/5
  841070-4 زینب سالاری 13/5
  841070-4 سبا سپهرمنش 9
  841070-4 زهرا سرابی 19
  841070-4 زینب ضیایزدی 13
  841070-4 بهزاد عباس آبادی 15
  841070-4 محبوبه عباسپور 14/5
  841070-4 محدثه کاشکی 12/5
  841070-4 مهدیه یزدانی پور 11/5
  841070-5 مرضیه اسلامی تبار 7
  841070-5 پریا اصغر نیا 15
  841070-5 سید سجاد حسینی جنبذی 17
  841070-5 حانیه دیانت فر 11/5
  841070-5 زهره روحی 13
  841070-5 زهرا قدسی 13/5
  841070-5 محمد کمالی زاده 15
  841070-5 ریحانه مرشد لو 9
  841070-5 بهنام ناصح نژاد 14
  841070-6 ابوالفضل پوراخلاقی 19
  841070-6 مرضیه اسماعیلی خضرآبادی 15
  841070-6 سیده اسما حسینی امین 15
  841070-6 مطهره حیدرزاده 15/5
  841070-6 فاطمه سیدآبادی 16
  841070-6 سهیلا شیرافکن 16
  841070-6 سهیلا عارفخانی 14/5
  841070-6 مائده سادات قریشی نژاد 17
  841070-6 راحله محمدی شکوه 10/5
  841070-6 ندا یوسف آبادی 12/5
  841070-7 ملیکا برزنونی 13
  841070-7 اکرم برغمدی 10/5
  841070-7 هانیه ثریائی 15/5
  841070-7 محمد جواد جلالی بارزاری 16/5
  841070-7 مریم جهانی 16/5
  841070-7 زهرا سادات دلبری 12/5
  841070-7 نرگس دلبری 12/5